SUPPORT

Supporten på solvarmedata.dk er forbeholdt de anlæg, som er koblet på eller ønsker at blive koblet på. Desuden er supportområdet opdelt i et fagligt / administrativt område og et mere teknisk område.

FAGLIG / ADMINISTRATION SUPPORT

Har du spørgsmål til konkrete værdier, beregninger eller generelle spørgsmål til solvarmedata.dk, herunder også PR og annonceringsspørgsmål, så skal de rettes direkte til Solvarmegruppen under Dansk Fjernvarme på mail mail@danskfjernvarme.dk.

TEKNISK SUPPORT

Har du i forbindelse med tilkobling af jeres anlæg på solvarmedata.dk eller driftsmæssige spørgsmål i forhold til visning af datamateriale på solvarmedata.dk, så varetages den tekniske support af easynet, som du kan kontakte på solvarmedata@planenergi.dk eller ringe på +45 96 82 04 00.