BLIV OPRETTET PÅ SOLVARMEDATA.DK

Herunder finder du oplysninger om, hvordan jeres solvarmeanlæg kommer med på solvarmedata.dk.

HVEM KAN VÆRE MED?

Som udgangspunkt er solvarmedata.dk for solvarmeanlæg, der er etableret i tilknytning til et lokalt kraftvarmeværk - dog kan alle solvarmeanlæg blive tilkoblet, hvis de kan levere de data, som bliver benyttet til visning af produktion, udarbejdelse af beregninger m.v. jf. nedenfor.

HVEM STÅR BAG?

Det er Solvarmegruppen under Dansk Fjernvarme, som står bag solvarmedata.dk. Drift og vedligeholdelse varetages af webbureauet easynet. 

HVAD KOSTER DET AT BLIVE TILSLUTTET?

Prisen for at blive tilsluttet er et engangsbeløb på DKK 4.000 ekskl. moms, som faktureres af easynet ApS efter tilslutning af solvarmeanlægget. 

HVORDAN BLIVER JERES ANLÆG OPRETTET?

Proceduren for oprettelse er som følger:

 1. Klik på ”Opret solvarmeanlæg” nedenfor. (Ønsket om oprettelse skrives i en mail til easynet.) Derefter vil I modtage en vejledning i oprettelsen og et login.

 2. Log på og udfyld oprettelsesformularen med generelle grunddata om solvarmeanlægget. Hvis jeres solvarmeanlæg senere udvides med flere kvadratmeter kan disse efterfølgene tilføjes som nye etaper. 
   
 3. Tilpasning jeres datafeed jf. nedenstående specifikation og send til det til en FTP-server, som I modtager automatisk ved oprettelse.
   
 4. Når vi modtager aktive data fra jer, så vil jeres solvarmeanlæg bliver synligt på solvarmedata.dk. 

KRAV TIL JERES DATAFEED

Jeres datafeed skal indeholde følgende værdier:
 

PARAMETER
  

ENHED

ANTAL DECIMALER

Aktuel solvarmeproduktion (Målt effekt på sekundærsiden)

MW

3

Aktuel solindstråling i W/m(Totalindstråling på solfangerfladen)

W/m2

2

Udelufttemperaturen

°C

1

Diffusstråling på solfangerfladen (om muligt)

W/m2

0

Direkte stråling på solfangerfladen (om muligt [1])

W/m2

0

Temperaturen af solfangervæsken ved udløb fra varmeveksleren på primærsiden (mod solfangerne)

°C

1

Temperaturen af solfangervæsken ved indløb til varmeveksleren på primærsiden (fra solfangerne)

°C

1

Flowet i primærkredsen

m3/t

1

Målt effekt på primærsiden

MW

3

Temperaturen af væsken ved udløb fra varmeveksleren på sekundærsiden (vandsiden)

°C

1

Temperaturen af væsken ved indløb til varmeveksleren på sekundærsiden (vandsiden)

°C

1

Flowet i sekundærkredsen

m3/t

1

Varmeproduktion ab værk (for at kunne beregne solvarmedækningen)

MW

3

   

Vi bruger ',' som decimalseparator. Værdierne skal være semikolonsepareret. Det er vigtigt at værdierne leveres i den rækkefølge, de er listet ovenfor.

Det mest almindelige er, at jeres solvarmesystem lægger en tekstfil op på en FTP-server hos os hvert 5. minut med de aktuelle værdier. Filen skal blot indeholde en linje med ovenstående data. F.eks.

2,055;650;12,3;250;400;…

hvis

 • Den aktuelle solvarmeproduktion er 2,055 MW
 • Den aktuelle solindstråling er 650,00 W/m2
 • Udelufttemperaturen er 12,3 °C
 • Diffusstråling på solfangerfladen er 250 W/m2
 • Direkte stråling på solfangerfladen er 400 W/m2

o.s.v

Hvis ikke alle værdier kan leveres, er det vigtigt at felterne for de manglende værdier efterlades tomme. F.eks. hvis ’Diffusstråling på solfangerfladen’ ikke kan leveres, vil ovenstående eksempel se således ud:

2,055;650;12,3;;400;…

Sådan at der altid er 12 semikoloner/separatorer i linjen.[1] Nødvendigt for CSP-anlæg.

 

Send os en mail og start processen til at blive oprettet på solvarmedata, klik på knappen nedenfor og send os dit værknavn og dine kontaktinformationer.